Трънка (Fructus Pruni spinosae)

Силно разклонен бодлив храст 1–3м. Клоните му са тъмносиви разклонени, преплетени, с много остри бодли. Разпространен из цялата страна, покрай пътища, синори и др. Расте до 1200м. надморска височина. Бере се без дръжки през месеци септември – ноември. Плодовете му са сини до синьо-черни.

Стандартна опаковка:
Полипропиленови чували 25 – 30 кг.; Замразяват се на -35 С / -40 С; Съхраняват се на -18 С / -20 С;

Стандартна опаковка:
Полипропиленови чували  25 - 30кг.;


Диворастящи плодове

Диворастящите пловоде са едно от звената в нашата работа. Те се използват както за лечебни цели, така и в хранително- вкусовата промишленост. Умерения континентален климат благоприятства за тяхното развитие и разнообразие. Най - характерните диворастящи плодове, които събираме и преработваме са шипка, трънка, къпина, глог, плод бъз, боровинка и хвойна. 
Предлаганите от нас диво- растящи плодове могат да бъдат пресни, замразени и сушени, според търсенето и желанието на клиента.