Шипка (Fructus rosa canina)

Шипките са бодливи храсти, високи 2–3м. Клоните им са покрити с бодливи шипове. Цветовете са бледо розови. Шипките растат из храсталаци, разредени гори, скални склонове, синори, край пътища. Разпространен из цялата страна до 1500м надморска височина. Бере се през месеци август – ноември, след като плодовете са придобили оранжево-червен цвят. Не се берат зелени, или жълтеникаво-зелени плодове.

Стандартна опаковка:
Полипропиленови чували 30 кг.; Замразяват се на -35°С/ -40°С; Съхраняват се на -18°С/ -20°С;

Стандартна опаковка:
Чували  25 - 30кг.;

Стандартна опаковка:
Чували  25 - 30кг.; Сушат се при температура +50°С/ +70°С;


Диворастящи плодове

Диворастящите пловоде са едно от звената в нашата работа. Те се използват както за лечебни цели, така и в хранително- вкусовата промишленост. Умерения континентален климат благоприятства за тяхното развитие и разнообразие. Най - характерните диворастящи плодове, които събираме и преработваме са шипка, трънка, къпина, глог, плод бъз, боровинка и хвойна. 
Предлаганите от нас диво- растящи плодове могат да бъдат пресни, замразени и сушени, според търсенето и желанието на клиента.