Челядинка (Marasmius oreades)

Челядинката е една от най-вкусните гъби,които се срещат в България.В сравнение с другите гъби е лека за храна.Расте по пасища и ливади,край горски пътеки в така наречените самодивски кръгове.Тя е дребна гъба с тънко пънче.Използва се прясна,суха и замразена.Силен антиоксидант и много добър кулинарен деликатес.Съдържа изключително ценното вещество трахелоза.Дизахраед- много ценно химическо вещество

кашони по 10 кг на едро
пликове малки разфасовки 0.5 – 5. кг
пластмасови тарелки 0.5 – 1 кг

Пластмасови касетки -  1 – 3 кг
Дървени касетки – 1 – 3 кг
Дървени кошнички – 0.5 – 1 кг

Кашони – 10 кг
пакетчета 20, 50 и 250 г


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.