Глог - плод (Fructus Crataegi)

Бодлив храст или дърво високо до 7–8м. Расте из храсталаци и разредени гори, предимно покрайнините им,по хълмисти терени и тераси. Разпространен в цялата страна от низините до 1500м. надморска височине. Плодовете му са 6–8мм., яйцевидни, или почти сферични с една костилка – на цвят са червени и винено-червени. Глогът се  бере в края на септември до ноември. Не се допуска събиране на омекнали плодове.

Стандартна опаковка:
Полипропиленови чували 20-30 кг.; Замразява се на -35°С/ -40°С; Съхранява се на -18°С/ -20°С;

Стандартна опаковка:
Полипропиленови чували  25 - 30кг.;


Диворастящи плодове

Диворастящите пловоде са едно от звената в нашата работа. Те се използват както за лечебни цели, така и в хранително- вкусовата промишленост. Умерения континентален климат благоприятства за тяхното развитие и разнообразие. Най - характерните диворастящи плодове, които събираме и преработваме са шипка, трънка, къпина, глог, плод бъз, боровинка и хвойна. 
Предлаганите от нас диво- растящи плодове могат да бъдат пресни, замразени и сушени, според търсенето и желанието на клиента.