Липа (Flos Tilia platyphyllos )

Липата е дърво до 40 м височина, гъста корона и цветните дръжки, покрити със звездовидни власинки. Расте в широколистни гори, иглолистни гори и паркове. Използва се за чайове, запарки, в дрогерии. Суши се в сушилна на 30°С/ 40°С, или на проветриво място.

Стандартна опаковка:
Опакова се в бали по 40 кг.-50кг. по желание на клиента. Като опаковка се използват полипропиленови харари.


Билки

Билките в България са използвани от най - дълбока древност. С тях открай време са лекувани различни болести и заболявания. Само като си спомним народната мъдрост " ... за всяка болка, билка има..." можем да разберем значението на билките. Билкосъбирането в България в значителна степен все още е насочено към диворастящите лечебни растения. Климата е изключи- телно благоприятен за култивиране на лечебните ни билки. Можем да се гордеем с разнообразието на лечебните растения, които са над 100 вида в България. Най - характерните и често срещани билки, които събираме и обработваме можете да се запознаете в секция билки на нашия сайт.