Жълт кантарион (Hypericum perforatum)

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище, стрък от 20 до 100 см. Използва се за приготвяне на около 701 вида лекарства. Уникална билка ,лекува редица заболявания. Активно вещество хиперицин. Расте по сухи тревисти, храсталачни места из цялата страна до 2000 м надморска височина. Притежава противовъзпалително, регенативно, антибиотично, противовирусно, капилярноукрепващо и меко антидепресивно действие. Рандеман 3:1.

Стандартна опаковка:
Опакова се в бали по 40 кг.-50кг. по желание на клиента. Като опаковка се използват полипропиленови харари.


Билки

Билките в България са използвани от най - дълбока древност. С тях открай време са лекувани различни болести и заболявания. Само като си спомним народната мъдрост " ... за всяка болка, билка има..." можем да разберем значението на билките. Билкосъбирането в България в значителна степен все още е насочено към диворастящите лечебни растения. Климата е изключи- телно благоприятен за култивиране на лечебните ни билки. Можем да се гордеем с разнообразието на лечебните растения, които са над 100 вида в България. Най - характерните и често срещани билки, които събираме и обработваме можете да се запознаете в секция билки на нашия сайт.