Левурда (Folium Allii ursini)

Многогодишно тревисто растение /див чесън, горски чесън/. Използва се като подправка. Много полезен. Бере се пролетта през месеци април и май във високите места на планината над 1200 м надморска височина. Използват се само листата. Наподобяват листата на момина сълза.

Стандартна опаковка:
Листа - в кашони   5 кг; Ивица - в кашони  5 кг.; Кубчета - в кашони 5 кг.;
Полипропиленови чували 30 кг.; Замразяват се на -35 С / -40 С; Съхраняват се на -18 С / -20 С;

Стандартна опаковка:
Чували - по 10кг.;

Стандартна опаковка:
Торби - по 5-10кг.;


Билки

Билките в България са използвани от най - дълбока древност. С тях открай време са лекувани различни болести и заболявания. Само като си спомним народната мъдрост " ... за всяка болка, билка има..." можем да разберем значението на билките. Билкосъбирането в България в значителна степен все още е насочено към диворастящите лечебни растения. Климата е изключи- телно благоприятен за култивиране на лечебните ни билки. Можем да се гордеем с разнообразието на лечебните растения, които са над 100 вида в България. Най - характерните и често срещани билки, които събираме и обработваме можете да се запознаете в секция билки на нашия сайт.