Рижика (Lactarius deliciosus)

Ядлива гъба, вкусна и много ценена.Подходяща за всякакъв вид преработка /натюр, саламура, маринована самостоятелно или в смес с други гъби/. Появява се пролетта, лятото и есента, расте в млади борови, смърчови и хвойнови гори, в просветлени места и глинести почви. Шапка 8 – 10 см със сферично разположени тъмни ивици. При счупване позеленява.

Стандартна опаковка:
Пластмасови касетки -   (1кг. – 3кг.), Дървени касетки – (1кг. – 3кг.), Дървени кошнички –(0.5кг. – 1кг.)

Стандартна опаковка:
Кашони – 10 кг. за търговия на едро, Пакетчета /пликчета / - (20 – 250 г.)


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.