Пачи крак (Cantharellus cibarius)

Ядлива, гугла 1-10 см, пънче 1 – 7 см, неправилна форма, жълтеникаво-оранжева, твърда. Пачи крак е гъба с изключително приятен вкус и много ценни кулинарни /вкусови и хранителни/ качества. Подходяща е за всякаква обработка, не червясва, но сушена трудно се възстановява при накисване във вода.

Стандартна опаковка:
Кашони – 5 кг.

Стандартни опаковки:
Пластмасови касетки -  1 ,3, 5 кг.; Дървени касетки – 1 – 3 кг.; Дървени кошнички – 0.5 кг. – 1 кг., опаковани в мрежички;

Стандартни опаковки:
Кашони – 10 кг. за търговия на едром;


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.