Манатарка (Boletus edulis)

Шапка – 15 – 20 см, пънче 7-15 см височина, дебелина 2 – 8 см. Цвят тъмнокафява, белезникав до каменно сив. Ядлива. Има двойници отровни и сходни ядливи .Расте в средния планински пояс и около горите ,край горски пътища. Появява се в края на пролетта, лятото и есента.Има чудесни вкусови качества.

Стандартна опаковка:
І-во качество - в кашони по 10 кг.; Филети в кашони по 10 кг.; Кубчета - в кашони по 10 кг.

 

Стандартна опаковка:
І-во качество - в касети 3 – 5 кг.;
ІI-ро качество - в касети 3 – 5 кг.; Дървени кошнички - 0,5 - 1 кг.; Касетки –  1, 3, 5 кг.;   

Стандартна опаковка:
Кашони – 6 -7 кг. за търговци на едро; В пакетчета 20, 50 и 250 г. за търговия на дребно;


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.