Майска гъба (Calocybe gambosa)

Майската гъба е с много приятен вкус и силен аромат. Има много добри вкусови и кулинарни качества. Расте рано пролетта, откъдето идва и названието й. Расте в покрайнините на гори, ливади и горски поляни. Тя е първа след смръчкулата и кладницата. Консумира се преди всичко в прясно състояние.

 

Стандартна опаковка:
Пластмасови касетки -  1 - 3  кг. ; Дървени касетки – 1 – 3 кг.; Дървени кошнички – 0.5 – 1 кг.;

Стандартна опаковка:
Пластмасови касетки -  1 - 3  кг. ; Дървени касетки – 1 – 3 кг.; Дървени кошнички – 0.5 – 1 кг.;

Стандартна опаковка:
Кашони – 10 кг. за търговия на едро; В пликчета 20 и 250г.;


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.