Тръбенка (Craterellus cornucopioides)

Шапка - фуниевидна, черна, сива на цвят. Пънче фуниевидно и крехко. Расте в широколистни и рядко в иглолистни гори през есента и на влажни почви. Използва се прясна и сушена, рядко замразена. Различава се от всички останали диворастящи гъби, както по цвета, така и по вкуса.

Стандартна опаковка:
Кашони по 10 кг. за търговия на едро; Пликове 0.5 – 5кг.; Пласмасови тарелки 0.5 – 1 кг.; 

Стандартна опаковка:
Кашони по 10 кг. за търговия на едро; Пликове 0.5 – 5кг.; Пласмасови тарелки 0.5 – 1 кг.; 

Стандартна опаковка:
Кашони по 10 кг. за търговия на едро; Пликчета 20 - 250г.;


Гъби

Интересът към диворастящите гъби е голям и напълно обясним. В България има над 190 вида гъби, от които само 30 вида са отровни, но най - разпространените с търговско значение са Пачи крак, Манатарка, Булка, Майска гъба, Челядинка, Рижийка, Масловка, Тръбенка и други. Гъбите са изключително полезна диво- растяща храна, съдържат много целулоза и са с изключителни кулинарни качества.