Шипка (Fructus rosa canina)

Шипките са бодливи храсти, високи 2–3м. Клоните им са покрити с бодливи шипове. Цветовете са бледо розови. Шипките растат из храсталаци, разредени гори, скални склонове, синори, край пътища. ...

   

Глог - плод (Fructus Crataegi)

Бодлив храст или дърво високо до 7–8м. Расте из храсталаци и разредени гори, предимно покрайнините им,по хълмисти терени и тераси. Разпространен в цялата страна от низините до 1500м. ...

   

Трънка (Fructus Pruni spinosae)

Силно разклонен бодлив храст 1–3м. Клоните му са тъмносиви разклонени, преплетени, с много остри бодли. Разпространен из цялата страна, покрай пътища, синори и др. Расте до 1200м. надморска ...

   

Дървенист бъз - плод (Fructus Sambuci nigri)

Дървенист бъз - Свирчовина. Расте на влажни места, покрай долове и реки до 1000м. надморска височина. Храст или дърво 2–6м. Бере се пролетта и началото на лятото в зависимост от надморската ...

   
Сушени

Сушените ни продукти са основно: Билки - сушат се при температура +40°C/+50°C, балират се на бали по 40-50кг. и се опаковат в полипро- пиленови чували. Гъби - сушат се при температура +50°C /+80°C, опаковат се в кашони 8-10кг. и се съхраняват при температура (-18°C/-20°C). Диворастящи плодове - сушат се при температура +50°C/ +80°C, опаковат се полипро- пиленови чували и се съхраняват в сухи и проветриви помещения.


Диворастящи плодове

Диворастящите пловоде са едно от звената в нашата работа. Те се използват както за лечебни цели, така и в хранително- вкусовата промишленост. Умерения континентален климат благоприятства за тяхното развитие и разнообразие. Най - характерните диворастящи плодове, които събираме и преработваме са шипка, трънка, къпина, глог, плод бъз, боровинка и хвойна. 
Предлаганите от нас диво- растящи плодове могат да бъдат пресни, замразени и сушени, според търсенето и желанието на клиента.